صفحه اصلی دریافت تصاویر عناوین مطالب تماس با ما
 
 

جدیدترین مطالب

شماره تماس جهت دریافت کتابهای درسی 09118173749
نويسنده آخرين پست: نویسنده وبلاگ | انجمن: معلم ماندگار و دلسوز

لیست تمامی کتابهای ابتدائی و راهنمایی و دبیرستان
نويسنده آخرين پست: نویسنده وبلاگ | انجمن: معلم ماندگار و دلسوز

دانلود کتب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق ویژه اقلیت های مذهبی (کلیمی، زرتشتی، مسیحی) دهه 60
نويسنده آخرين پست: نویسنده وبلاگ | انجمن: معلم ماندگار و دلسوز

دانلود کتب راهنمای معلم دهه 60
نويسنده آخرين پست: نویسنده وبلاگ | انجمن: معلم ماندگار و دلسوز

بارگزاری مجدد | افزایش سرعت | کاهش سرعت | توقف | جهت حرکت

دانلود کتابهای مکانیک ریاضی دبیرستان دهه 60
نویسنده : بهبود رضائی
تاریخ : سه شنبه 6 اسفند 1392
دانلود کتابهای تعلیمات دینی راهنمایی دهه 60
نویسنده : بهبود رضائی
تاریخ : شنبه 3 اسفند 1392
کتابهای جدید با رنگ قرمز اضافه شد مورخه 92/12/3
این کتابها قابلیت چاپ دارد و بدون رمز استسال نشر: ۱۳۶۰
تصویر روی جلد

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم


سال نشر: ۱۳۶۰

تصویر روی جلد

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم
سال نشر: ۱۳۶۰

تصویر روی جلد

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

اول 63
تصویر روی جلد
فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
فصل هفتم

اول 67
تصویر روی جلد
فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
فصل هفتم


دوم63
تصویر روی جلد
فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
فصل هفتم

دوم 64
تصویر روی جلد
فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
فصل هفتم

دوم 66
تصویر روی جلد
فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
فصل هفتم

دوم 67
تصویر روی جلد
فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
فصل هفتم


سوم 63

تصویر روی جلد

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتمسوم 64
تصویر روی جلد
فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
فصل هفتم

سوم 66
تصویر روی جلد
فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
فصل هفتم


سوم67
تصویر روی جلد
فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
فصل هفتم

سوم 68
تصویر روی جلد
فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
فصل هفتم


::
:: مرتبط با: کتب راهنمایی دهه 60 , خاطرات مدرسه ,
:: برچسب‌ها: تعلیمات دینی راهنمایی دهه 60 ,دانلود کتابهای آموزش هنر دبستان دهه 60
نویسنده : بهبود رضائی
تاریخ : پنجشنبه 7 فروردین 1393
کتابهای جدید در آخر کتب قبلی اضافه شد 7 فروردین 93 کتاب آموزش هنر چهارم دبستان سال 66

 

تصویر روی جلد

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

دوستان کتابهای درخواستی خود را در بخش نظرات اعلام تا در صورت موجود بودن در وبلاگ قرار دهمکتاب آموزش هنر پنجم دبستان سال 63
تصویر روی جلد

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم


کتاب آموزش هنر پنجم دبستان سال 66


 تصویر روی جلد

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششمکتابهای جدید اضافه شد 28 بهمن

چهارم و پنجم 64

تصویر روی جلد

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم


آموزش هنر برای دانش آموزان سال اول دوره راهنمایی 1366

تصویر روی جلد

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم

فصل هشتم

فصل نهم

فصل دهم

فصل یازدهم

فصل دوازدهم

فصل سیزدهم

فصل چهاردهم

فصل پانزدهم

فصل شانزدهم

فصل هفدهم

فصل هجدهم

فصل نوزدهم


اول 67

تصویر روی جلد

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم

فصل هشتم

فصل نهم

فصل دهم

فصل یازدهم

فصل دوازدهم

فصل سیزدهم

فصل چهاردهم

فصل پانزدهم

فصل شانزدهم

فصل هفدهم

فصل هجدهم

فصل نوزدهم

دوم راهنمایی 67

تصویر روی جلد

فصل اول

فصل دوم


دوم  راهنمایی 68


تصویر روی جلد

فصل اول

فصل دوم

سوم 68

تصویر روی جلد

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم


برنامه های آموزش هنر برای معلمان راهنمایی 1364

تصویر روی جلد

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم


شناخت هنر ایران سال دوم دبیرستان آموزش بازرگانی و حرفه ای هنری 1362
تصویر روی جلد
فصل اول
فصل دوم


**************************************************************************************
کتابهای جدید اضافه شد 7 فروردین 93بخش یک

بخش دو

بخش سه

بخش چهار

بخش پنج
قسمت یک

قسمت دو

قسمت سه

قسمت چهار

قسمت پنج

قسمت شش

دوستان کتابهای درخواستی خود را در بخش نظرات اعلام تا در صورت موجود بودن در وبلاگ قرار دهم::
:: مرتبط با: دانلود کتاب ابتدائی دهه 60 , خاطرات مدرسه ,
:: برچسب‌ها: کتاب هنر دبستان , نقاشی ,آلمانی دوره راهنمایی تحصیلی ، هنرستان و دبیرستان
نویسنده : بهبود رضائی
تاریخ : یکشنبه 27 بهمن 1392

آلمانی اول دوره راهنمایی تحصیلی

عنوان روی جلد به آلمانی: Deutsches Lehrbuch  سال 62تصویر روی جلد

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم

فصل هشتم

فصل نهم

فصل دهم

فصل یازدهم

فصل دوازدهمآلمانی سال اول دوره راهنمایی تحصیلی   سال 63

تصویر روی جلد

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

آلمانی سال دوم دوره راهنمایی تحصیلی 63  Deutsches Lehrbuch


تصویر روی جلد

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششمدوم 66  Deutsches Lehrbuch


تصویر روی جلد

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم

فصل هشتم

فصل نهم

فصل دهم


آلمانی دبیرستان و هنرستان 62 Deutsche sprachlehre fur auslander


تصویر روی جلد

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

آلمانی دبیرستان و هنرستان 63 Deutsche sprachlehre fur auslander

تصویر روی جلد

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم


توجه:این کتابها کلیه کتب موجود در آرشیو می باشد.


::
:: مرتبط با: کتب راهنمایی دهه 60 , خاطرات مدرسه ,
:: برچسب‌ها: زبان آلمانی , 

  

به نام خدای صمیمی خدای سلام خدای غزل قصه ناتمام انگیزه اینجانب از ایجاد وبلاگ معلمان ماندگار ارج نهادن به مقام و منزلت معلمیست که راه و روش پیامبران و بزرگان دین است. و یاد آوری زحمات معلمان عزیزیست که اگر ما بــه این مرحله از زندگی قدم نهاده ایم مــرهون زحمات آن عزیزان است که گــچ تخته سیـاه خــورده و بــا انــدک امکانــات در ایـــن شهرستـان محــروم پای نیمکــت های چوبــی عــمر به سر رســانده تا ما به رشد و شکوفایی رسیده ایم بنده حقیربهبـود رضائی فرزند مرحــوم فیـــاضعلی رضائی که از معلمان دلسوز طارم بوده با افتخار تمام به شغل مرحوم پدرم امیدوارم ادامه دهنده راستین راه ایشان در امر تعلیم و تربیت باشم و از تمام همکاران قدیمی و دوستان مرحوم پدرم کمال تشکر را دارم که درایجاد این وبلاگ مساعدت فراوان داشته اند. که اکنون بیشتر همکاران بنده از دوستان و شاگردان مرحوم پدرم هستند. البته عزیزانی هم هستند که اکنون به دیار باقی شتافته اند اما هرگز از یاد و قلب ما نخواهند رفت. امیدوارم کم و کاستی وبلاگ را ببخشید. لطفا عکسها و مطالب خود را به آدرس زیر
moalleman.mandeghar
gmail.com@ ارسال نمائید.
بـــا تشـــــکر از هـــمراهـــی شــــما
  :: مدیر وب سایت : بهبود رضائی
نظر شما در مورد تصاویر این وبلاگ چیست؟